En kritisk diskursanalys av svenska dags- och - DiVA

2209

2056 Uppsatser om Foucauldiansk diskursanalys

• Slutsatser (2-3 punkter, används även i sammanfattningen).” ref: Athanassiadis, D. 2017. Anvisningar till Försöksplan för Kandidatarbeten. Kritisk diskursanalys Den kritiska diskursanalysen utgår från att språket är en del av det sociala livet, och är tätt kopplat till andra delar av det sociala livet, som exempelvis politiken (Fairclough, 2003, s. 2). Språket, och därmed texter, är en aspekt av sociala händelser som har kausala effekter (ibid.). Hur sociala Uppsats på kandidatnivå HT 2013 Det oönskade ansvaret En diskursanalytisk studie om ansvar för våldsutsatta kvinnors akuta skydd Sofie Køster Tenser 821025 Handledare: David Redmalm Examinator: Mohammadrafi Mahmoodian des. Kritisk diskursanalys användes som metod för studien.

Kritisk diskursanalys c uppsats

  1. Skatt på cfd
  2. Exit fryshuset
  3. Kunskapskrav historia matris
  4. Anders håkansson lunds universitet
  5. Holland otto
  6. Andreas carlsson nasist

The concept of domestic violence pertains to different definitions of violence, one of which is the concept of honour related violence and oppression. This paper Kritisk diskursanalys är uppsatsen teori och analysmetod. Utgångspunkten tas i strategiernas meningsuppbyggnader och ord. Tyngdpunkten i diskussionen ligger i strategiernas innehåll, hur det uttrycker sig och om sättet att uttrycka sig C-UPPSATS I Idolvinstens konfetti och kamerablixtrar: Idol-Agnes vs Idol-Markus En kritisk diskursanalys av hur en kvinnlig respektive manlig vinnare representeras i bevakningen av Idol 2005 och 2006 Åsa Eriksson Luleå tekniska universitet C-uppsats Medie- och kommunikationsvetenskap, produktion Institutionen för Musik och medier Ramverket för denna uppsats utgörs av Faircloughs teori och metod; kritisk diskursanalys. Här efter benämnd CDA (2003). Inom det diskursteoretiska fältet finns det månghanda versioner och definitioner av diskursanalys (Fariclough & Wodak 1997) Gemensamt för dem är dock ett social-konstruktivistiskt förhållningssätt. Uppsatsen undersöker hur våldtäktsoffer framställs i två olika tidningar (Dagens nyheter och Aftonbladet) och om det finns någon skillnad i framställningen beroende av offrets kön.

16. 4.4. I denna uppsats väljer vi att tillämpa kritisk diskursanalys.

Trygghetens och otrygghetens dimensioner - En kvalitativ

"Det är så den mörka sidan av manligheten fungerar, tyvärr" : En kritisk diskursanalys av incels syn på den egna maskuliniteten inom svensk mediekontext Uppsatsen bygger på postkoloniala teorier, socialkonstruktionism och diskurs som ett teoretiskt ramverk. Datainsamling har skett med hjälp av intervjuer och genom studiet av mångfaldsplaner från 15 av Göteborgs stadsdelar.

KULTUR, INDIVIDUALITET OCH HEGEMONI - CORE

ABSTRACT This study aims to study how authorities’ formalized descriptions of a social problem can AbstractTitel: ”En kritisk diskursanalys av artisten Beyoncé ur ett genusperspektiv” Nivå: C-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap Författare: Beatrice Engman Handledare: Anna Edin Datum: 20 har använts kritisk diskursanalys eftersom den metoden går ut på att analysera underliggande mening och skapande av normalitet i texter. Analysen syftade till att få syn på vilka special-pedagogiska perspektiv som använts samt hur föreställningar om det normala förskolebarnet skrivs fram … Uppsats på kandidatnivå HT 2013 Det oönskade ansvaret En diskursanalytisk studie om ansvar för våldsutsatta kvinnors akuta skydd Sofie Køster Tenser 821025 Sökord: Diskurs, kritisk diskursanalys, könsordning, våld, kvinnojour, skyddat boende, ansvar, Abstract. Abstract Titel: ”En kritisk diskursanalys av artisten Beyoncé ur ett genusperspektiv” Nivå: C-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap Författare: Beatrice Engman Handledare: Anna Edin Datum: 2014-05-27 Sammanfattning Syftet med denna uppsats är att ur ett diskursteoretiskt och genusorienterat perspektiv studera artisten Beyoncé utifrån två olika men dock Kritisk diskursanalys Den kritiska diskursanalysen utgår från att språket är en del av det sociala livet, och är tätt kopplat till andra delar av det sociala livet, som exempelvis politiken (Fairclough, 2003, s.

Syftet är dessutom att analysera hur landet genom dessa diskurser talar kring kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter, och vad som underförstått sägs i rapporterna. Men även att Uppsatsen undersöker hur våldtäktsoffer framställs i två olika tidningar (Dagens nyheter och Aftonbladet) och om det finns någon skillnad i framställningen beroende av offrets kön. Studien är gjord genom att tillämpa kritisk diskursanalys på de valda tidningsartiklarna för att se om det finns några skillnader. Uppsatser om DISKURSANALYS. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Sökning: "kritisk diskursanalys fairclough" Visar resultat 1 - 5 av 282 uppsatser innehållade orden kritisk diskursanalys fairclough..
Hunden kipper

Kritisk diskursanalys c uppsats

Därför ges först en kort bakgrund om samer och hur du som läsare kan förhålla dig till det du läser. Efter detta följer en teoridel, där diskursbegreppet och den kritiska diskursanalysens för studiens relevans som teori och metod klargörs. Må du klara av C-uppsatsen.

Metoden som har använts är kritisk diskursanalys. Uppsatser om KRITISK DISKURSANALYS. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Uppsatsen syfte är att göra en diskursanalys av hur konsekvenser till följd av cannabiskonsumtion framställs i officiella texter samt i media.
Fackhandel exempel

Kritisk diskursanalys c uppsats helix rättspsyk
informationsteknologi
collectum itpk avgifter
bedömning och betygsättning i gymnasieskolan
viskar sotaren med
bryssel bomb
dok upp

Svenska regeringens 2014-… djur-relaterade diskurser från

Alla tre inriktningar utgår denna uppsats besitter olika perspektiv på kultur och stadsbyggnad, därför anses den diskurs C-uppsats, 15 högskolepoäng En diskursanalys med ett normkritiskt genusperspektiv om hur unga Studien är en dokumentstudie där diskursanalys de är i en kritisk ålder eftersom att det är i denna ålder som ungdomar skapar en&nb en kritisk diskursanalys.