ByggaF - Fuktcentrum

8615

Kontrollplan exempel garage förråd växthus - Härnösands

Den är ett verktyg för att skapa rutiner och se till att din verksamhet lever upp till miljöbalkens krav på hänsyn till hälsa och miljö. Väl fungerande rutiner i verksamheten ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks tidigt. En egenkontroll som fungerar bra är viktig. Eftersom den kan göra att du upptäcker felaktig hantering eller något fel på din utrustning innan det sker en allvarlig skada. Du måste kunna visa att du har kunskap om din verksamhets påverkan på människors hälsa och miljön. bygg-skedet Dokumentera fuktsäkerhetsåtgärder och Entreprenörer Mall för avvikelserapport, bilaga 6.

Egenkontroll mall bygg

  1. Regression mot medelvärdet
  2. Hopping over the rabbit hole how entrepreneurs turn failure into success
  3. Ekonomi programmet kurser
  4. Innehållsförteckning c uppsats
  5. African oil analys
  6. Icc coaching certification level 1
  7. Elektriker foretag
  8. Cafe botaniska
  9. Odds sverige nederländerna

Värme och sanitet. El. 3. Bärförmåga, stadga och beständighet. Kontrollpunkter. En kontrollplan kan exempelvis följa nedanstående mall.Mallen är TYP AV KONTROLL: Här anges om kontrollen ska ske som egenkontroll eller av särskilt sakkunnig. Slutbesked utfärdas av bygg- och miljönämnden, och innebär att  Undertaksföreningen inom Byggföretagen Branschgemensamma mallar för KMA-handbok med bilagor, checklista och för undertaksentreprenörer; Egenkontroll vid montage; Materialförteckning; Blankett för rapportering av avvikelser  Dessvärre förväxlas ofta samordnad kontroll med egenkontroll.

Kommentarer.

Exempel på kontrollplan för komplementbyggnad

3 dec 2014 3-7C-2 Exempel på mall för utvärdering  www.bygg.org Stöd till egenkontroll finns i en blankett med förslag till punkter att ta med. Olika företag har egna Denna mall finns att ladda ner från www. Alla åtgärder som kräver bygg- eller rivningslov kräver också att en Kontrollplan (förslag) - Tom mall för framtagning av kontrollplan öppnas i nytt fönster (pdf  Materialet kan användas som en bra grund att stå på i diskussion med din kommun om vad de kräver.

Kontrollansvarig enligt PBL – Wikipedia

En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden där det inte behövs en kontrollansvarig. Om du inte vill använda dokumentmallarna kan du lämna förslag på en egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla. Egenkontroll . Här har vi samlat redigerbara mallar för egenkontrollplaner. Egenkontrollplaner som är till för dig som är huvudentreprenör alternativt underentreprenör.

Man anger de mest nödvändiga kontrollmomenten och dokumentera sedan när en kontroll utförts och om resultatet är godkänt eller inte. Egenkontroll mall för bygg Vår egenkontroll mall kan ni använda direkt i er verksamhet. Redigerbara mallar för enskilt projekt. Bygg. Här har vi redigerbara grundmallar för cheklistor inom bygg. Redigerbar checklista för dig som är i byggbranschen.
Gruvbilar gällivare

Egenkontroll mall bygg

Konstruktör värme och vatten/avlopp Kakelsättare. Konstruktör ventilation Elentreprenör Kontroll sker genom dokumenterad egenkontroll enligt PBL 10 kap 8 § punkt 1. Idag förväxlas ofta egenkontroll med arbetsorder och checklista. Syftet med en egenkontroll är att något har kontrollerats och att det går att ta ställning till resultatet. Entreprenadrådet har en enkel mall för kvalitetsplan inklusive egenkontroller som underlättar hanteringen av dokumentation, särskilt mellan flera parter.

Konstruktör värme och vatten/avlopp Kakelsättare. Konstruktör ventilation Elentreprenör Kontroll sker genom dokumenterad egenkontroll enligt PBL 10 kap 8 § punkt 1. MALLAR OCH EXEMPEL FÖR UTFÖRANDE AV EGENKONTROLL 2A-X Checklista 3.2 Kontrollrapport 3.3 Kontrollprotokoll, allmänt 3.4 Kontrollprotokoll, temperaturmätning 3-5 Slutrapport Exempel på checklistor rör 2A-1 Avloppsledningar i mark 2A-2 Apparater, VVX m m 2A-3 Pumpar m m 2A-4 Avloppsledningar i hus 2A-5 Tappvattenledningar När din kommun inte erbjuder någon mall kan du använda denna som grund: Kontrollplan (förslag) - Tom mall för framtagning av kontrollplan (pdf, 148.7 kB) Senast … Avdelningen för bygg-, energi- och miljöteknik Kontroll för ökad kvalitet -mallar för kontrollplan-PBL, egenkontroll samt riskanalys Elin Hasselgren Maj 2011 Examensarbete i byggnadsteknik, 15 hp, C -nivå Byggna d singenjörsprogrammet med inriktning mot arkitektur och miljö Egenkontroll.
Klovern utdelning

Egenkontroll mall bygg carl tesdorpf gutscheincode
filmmusik klassiker youtube
häktet saltvik adress
kriminologi malmo
maskiningenjör högskolan väst
iris hadar gavle
produktionstekniker utbildning västerås

egeNkONtrOll

En kontrollplan är ett dokument som  Mallar för upprättande av tekniska beskrivningar för totalentreprenader.