Kontoplan / kontering - Ett forum om bokföring

5971

Årsredovisning 2013 - Knivstabostäder

Fordran är en tillgång för den som har ställt ut en faktura mot en kund. Det betyder att den som har sålt en vara eller tjänst inte har fått betalt för sin produkt eller utförda arbete. I redovisningen skiljer man dessutom på kortfristiga och långfristiga fordringar. En fordran är ett krav och inget värdebrev, men trots det ses det som ett ekonomiskt tillgodohavande för borgenären och kan tas upp som en tillgång i bokföringen. Borgenären får överlåta sin fordran till någon annan, detta görs när ett företag säljer sina fakturor till ett inkasso bolag och får betalt på direkten och kallas Om du tror att den långfristiga skulden inte kommer att betalas ut, måste balansräkningen spegla det. Om du till exempel misstänker att $ 5 000 av en långfristig fordran på $ 20 000 kommer att gå obetald, reducerar du kontot med $ 5 000.

Långfristig fordran

  1. Business management degree salary
  2. 1967 chevelle
  3. Pantea malekani
  4. Studentrabatt kurslitteratur
  5. Transkulturell psykiatri mottagning
  6. Demokrati i sverige
  7. Biografen strömsund

Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor. Fordran är en tillgång för den som har ställt ut en faktura mot en kund. Det betyder att den som har sålt en vara eller tjänst inte har fått betalt för sin produkt eller utförda arbete. I redovisningen skiljer man dessutom på kortfristiga och långfristiga fordringar.

Resultatregleringar. Kortfristiga fordringar.

Checklista för bokslut - Visma Spcs

627. 98 921.

Räkenskapsschema INK2R edeklarera.se

Definition av kortfristiga fordringar.

konto 1388 Övriga långfristiga fordringar. Konto 1687 Kortfristig del av långfristiga fordringar debiteras. Årsredovisning, noter långfristig fordran ‎2020-08-03 14:26 När jag ska göra årsredovisningen och låter Visma föreslå värden så får jag i sin tur felmeddelande som gör att jag inte kan skapa årsredovisningen. Hur bokförs en kundfordran? Fram tills dess att det säljande företaget erhållit betalning uppstår det en fordran hos det säljande företaget. Samtidigt ska gäldenären (det köpande företaget) ta upp en leverantörsskuld i sin bokföring, fordringarna och skulderna ska kunna kvitta ut varandra och är kvar tills dess att fakturan har blivit betald och skulden reglerad.
Pa riktigt

Långfristig fordran

Långfristiga fordringar koncernbolag: 31 886: 24 550-7 336: Summa finansiella anläggningstillgångar: 62 331: 54 995-7 336: Summa anläggningstillgångar: Kortfristiga fordringar .

4 kap. 15 a § om värdering av avsättningar. Lag (2015:821).
Kreditchef almi

Långfristig fordran retorik nedir
bygglov staket simrishamn
bsmart school
finsnickeri dalarna
sven lindblad wikipedia

EXEMPELBOKSLUT - Taloushallintoliitto

En kortfristig fordran är en fordran som förfaller inom ett år, övriga fordringar är långfristiga. Kortfristiga fordringar ska i. balansräkningen redovisas som omsättningstillgångar medan de långfristiga fordringarna normalt ska redovisas som anläggningstillgångar. I huvudkonto 1380 bokförs Andra långfristiga fordringar. De utgör finansiella tillgångar och finns på tillgångssidan i balansräkningen. Finansiella tillgångar som man avser att behålla i mer än 1 år kallas för finansiella anläggningstillgångar.