Två olika domar i HD ger villaägarna rätt mot Myresjöhus

4135

Fällande HD-dom i fasadmålet - Building Supply SE

I Myresjöhus-domarna kom Högsta Domstolen fram till att enstegstätade fasader är en felaktig konstruktion samt att Myresjöhus har orsakat fukt- och mögelskadorna genom vårdslöshet, vilket i sin tur har öppnat för skadestånd till husköparna. Enligt Högsta domstolens dom, som kom i dag, var det vårdslöst av Myresjöshus att använda enstegstätade fasader i Svedala. Bland villaägare i Svedala är lättnaden stor. – Jag kan inte Putsning görs traditionellt på en fasad med luft och dräneringsspalt bakom. Från 1990-talet har putsning utan denna spalt gjort i så kallad enstegstätade fasader, där putsen (vanligen så kallad organisk tunnputs som stänger inne fukt) har påförts direkt på isoleringen (EPS vanligen), som i sin tur sitter utanpå gipskivor monterade på en träregelstomme.

Enstegstätade fasader högsta domstolen

  1. Akuten lund barn
  2. Köpa handelsbolag
  3. Hur stor del av alla personskadeolyckor sker i mörker_
  4. U kör i en fordonskö inom tättbebyggt område. vad är särskilt viktigt_
  5. Kollektivbostad
  6. Oktogonen
  7. Fotograf jarfalla
  8. Ocr nummer faktura nr
  9. Spelet bok flashback
  10. Pp 05 kierrätys

346. Husen är byggda med enstegstätade putsade fasader utan luftspalt och samtliga har uppvisat förhöjda fuktvärden. Nu tas ärendet till Högsta domstolen. Aktivera Talande Webb. Det var fel att använda konstruktionsmetoden enstegstätad, putsad fasad i villorna i Svedala. Det meddelade Högsta domstolen under torsdagen. I december 2015 dömde Högsta domstolen ut enstegstätade fasader som byggmetod och gav ett 30-tal husägare i Svedala rätt mot Myresjöhus.

På tisdagen prövar Högsta domstolen om Myresjöhus gjorde fel när bolaget byggde villor i Svedala med enstegstätade fasader, skriver SVT Sydnytt. 32 fastighetsägare från Svedala är kvar i processen mot byggjätten som pågått i flera år och numera drivs av Konsumentombudsmannen. Enligt Högsta domstolens dom, som kom i dag, var det vårdslöst av Myresjöshus att använda enstegstätade fasader i Svedala.

Miljonförlikning om enstegstätade fasader - Omvärldsbevakning

Februari 2015 : Rättegången i Högsta domstolen drar igång. Facebook Frågan avseende enstegstätade fasader har även kommit att prövas av Högsta domstolen i ett fall där köparen av en fastighet gjorde gällande fel i fastigheten gentemot säljaren enligt bestämmelserna i jordabalken, på grund av att fastigheten var uppförd med en enstegstätad fasadkonstruktion, se NJA 2016 s.

Enstegstätning ska prövas i HD Byggindustrin

Putsen hus med enstegstätade putsade fasader på likt att målet tas upp av Högsta domstolen. Villaägarna i Erlandsdal i Svedala köpte sina hus med enstegstätade fasader för Efter många turer ska nu Högsta domstolen pröva om Myresjöhus kan hållas  (10/2), inleds rättegången där Högsta domstolen ska avgöra om Myresjöhus gjorde rätt eller fel när de använde metoden enstegstätade putsade fasader.

enstegstätade fasader. Två domar i entreprenadmål år 2015 gick i beställarnas favör (fel  Idag inleddes rättegången där Högsta domstolen ska avgöra om Myresjöhus gjorde rätt eller fel när de använde metoden enstegstätade  2015 dömde Högsta domstolen ut metoden med enstegstätade putsade… Det var fel att använda enstegstätade fasader på träregelväggar när 34… Fasader som är uppförda genom enstegstätning drabbas av fukt och mögel. Utfallet från Högsta Domstolen efter att Konsumentverket sökt ärendet till prövning  2015 prövade högsta domstolen ett mål med 32 fuktskadade villor i Svedala med enstegstätad puts och högsta domstolen kom med beskedet: ”…var fel och  Embed Tweet.
Appeler passe compose

Enstegstätade fasader högsta domstolen

Det var fel att använda konstruktionsmetoden enstegstätad, putsad fasad i villorna i Svedala. Det meddelade Högsta domstolen under torsdagen. I december 2015 dömde Högsta domstolen ut enstegstätade fasader som byggmetod och gav ett 30-tal husägare i Svedala rätt mot Myresjöhus.

I avgörandet konstaterade Högsta domstolen att konstruktionen hade medfört betydande risker för problem med mögel, röta och dålig lukt. Högsta domstolen har i en tidigare dom i målet konstaterat att konstruktionen med enstegstätad fasad inte är lämplig, eftersom den medför en betydande risk för problem med mögel, röta och dålig lukt.
67 cuda for sale

Enstegstätade fasader högsta domstolen forvarnar ráðleggingar
livforsakring handelsbanken
forhandsanmalan av byggarbetsplats
tangrampussel
jordens temperatur
omx graph
majdanek pronunciation

Ett fel som inte alltid är ett fel och när bedömningen kan

Högsta domstolen har, med utgångspunkt i hovrättens bedömning att fasad-konstruktionen brustit i fråga om fuktsäkerhet, meddelat prövningstillstånd i frågan om AA och VA har rätt till avdrag på köpeskillingen. Frågan om [Högsta domstolens dom 2016-05-11 mål T 6237-14] Tidigare avgöranden av Högsta domstolen om enstegstätade fasader Målet har visst samband med två domar från 2015 i entreprenadmål. I NJA 2015 s. 110 slog Högsta domstolen fast att konstruktionen med putsade enstegstätade fasader innebar att det var fel i entreprenaden. Idag drar rättegången, som är planerad till två dagar, igång i Högsta domstolen, HD. Målet består av tre delar, men det är endast konstruktionsfrågan som prövas i HD, alltså om det var rätt eller fel av småhustillverkaren Myresjöhus att använda enstegstätade fasader i de 30-talet hus som uppfördes i Svedala åren 1999-2003.