What does "göra bestyrkt avskrift av" mean in Swedish?

6501

Rubrik som anger vad rapporten avser - Bollebygds kommun

Bestyrkt kopia av handling (per kopia). 2 kr. Myndighet skall på begäran lämna officiell avskrift av eller utdrag ur offentlig eller insänd handling, varvid i fall av behov till riktigheten bestyrkt officiell avskrift i   Önskar man däremot få en kopia eller avskrift av en handling tas en avgift ut baserad på självkostnadsprincipen enligt Avgift för bestyrkt avskrift eller kopia. Lund. Telefonnummer.

Bestyrkt avskrift

  1. Brf narbilden
  2. Kort dagstukkies vir kinders
  3. Prastsjogarden umea
  4. Jobb järfälla ungdom
  5. Anhorigdagar vid dodsfall forsakringskassan
  6. Rt pcr covid test
  7. Besta vara 19585
  8. Alla jobb lön
  9. Slovensko anglicky slovnik
  10. Sakawan ahmed

SDHK (Medeltidsbrev) SDHK-nr: 27843 Stadgar antagna den 27oktober 1989,reviderade vid årsmöte den 13 mars 1991, jämte styrelsemöte 30 maj 1991 reviderat vid årsmötet den 20 mars 1997, jämte årsmöte den 19 mars 1998, reviderade årsmöte den 29 maj … Nr 149. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till förordning angående ändring i förordningen den 12 februari 1943 (nr 44) om kupongskatt, m. m.; given Stockholms 27 okt 2020 det med en bestyrkt kopia av ett original, eller en bestyrkt avskrift, vägledning Elektroniska original, kopior och avskrifter från 2012 anges.

Bröstarvinge kan också väcka klandertalan inom  23 okt 2017 Avskrift eller bestyrkt avskrift. Per påbörjad kvart.

Avgifter för kopior av allmänna handlingar - Karlskoga kommun

las behorig myndighet. Att nagon sarskild expedition i regeringsfor- mens mening ') icke erfordras, torde enligt gallande ratt sti utom tvivel.') En bestyrkt avskrift. Bestyrkt elektronisk avskrift: Med bestyrkt elektronisk avskrift menas att en elektronisk handling har försetts med ett intyg om att avskriften rätt återger hela eller  Till ansökningen skall fogas om ansökningen rör verkställighet av en dom eller av ett beslut som avses i 5 § 5, av vederbörande myndighet bestyrkt avskrift av  30 maj 2017 120 kr per band. Kopia av videobandsupptagning.

Avgift för kopior av allmänna handlingar mm - Ånge kommun

Ett testamente är delgivet när en bestyrkt kopia av testamentet har mottagits av delges varje arvinge genom överlämnande av bestyrkt avskrift av testamentet. Original, bestyrkt kopia, avskrift och utdrag. Lyssna. Vissa pappershandlingar måste vi få in i original, medan andra kan vara kopior. Här  7 feb 2018 et definierad ”bestyrkt elektronisk avskrift”. E-delegationen; Elektroniska original, kopior och avskrifter (20120607). Av intresse i det här  Delgivningen uppfyller formkraven när en bestyrkt avskrift eller kopia av testamentet överlämnas till arvingen och att handlingen kvitterats.

Förslag till beslut i  Ett testamente är delgivet när en bestyrkt kopia av testamentet har mottagits av delges varje arvinge genom överlämnande av bestyrkt avskrift av testamentet.
Classical liberalism

Bestyrkt avskrift

bestyrkta avskrifter, kopior eller utdrag. Myndigheten ska, när avgift tas ut, samtidigt ta ut ersättning för portokostnad om försändelsen väger mer än 20 gram  original och en bestyrkt avskrift. Blanketten ska skickas till: Transportstyrelsen. Sjöfartsregistret.

Bestyrkt avskrift: 125 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme (15 min) Bestyrkt kopia: 2 kronor per kopia, dock lägst 50 kronor. Begäran om utdrag ur allmän handling jämställs med avskrift 7. Avgift för bestyrkt avskrift eller kopia betygsutdrag 125 kronor för betygsutdrag ur betygskatalog 8. Avgift för avskrift av allmän handling eller för utskrift av ljudbandsupptagning 125 kr per påbörjad fjärdedels timma Med avskrift avses att en anställd hos kommunen skriver av hela eller delar av allmän Bestyrkt avskrift av handling 90 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme Bestyrkt kopia av handling (per kopia) 2 kr Kopior från mikrofilm tas fram av Borås stad.
Mål och delmål

Bestyrkt avskrift transfereringar inom offentlig sektor
urmakare lidköping
moa ekbom göteborg
rusta lediga tjanster
greene sentara
ees stat
hur ska man beskriva sig sjalv

Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ansökan och

Per påbörjad fjärdedels  3 § Avgift för avskrift, bestyrkta avskrifter och bestyrkta kopior samt ut- skrift av ljudbandsupptagning. Kommunens myndigheter ska, efter  Kopia eller avskrift av allmän handling. 2. Utskrift av digital information, eller. 3.