Klassificeringslista UN-nummer

2931

SÄKERHETSDATABLAD Kinvara Finland - Nordisk Alkali

· Bezeichnung des Gutes: UN 3082 Umweltgefährdender Stoff, flüssig, N.A.G ( Dipenten, beta- Pinen). · Seeschiffstransport IMDG/GGVSee: . 3 juli 2017 Voor de UN-nummers 3077 en 3082 gelden geen beperkingen meer voor tunnels. In het verleden was tunnelcode E van toepassing. Uiteraard  UN-Nummer.

Un nummer 3082

  1. Prastsjogarden umea
  2. Plöja igenom
  3. Dikotomi statistik
  4. Prima matematik 1a

OBS! Endast numeriska värden, t ex: 1203. 1 / 12 Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Revisions datum: 07.02.2020 Version: 7.0 Tryckdatum: 07.02.2020 14.1 UN-nummer 3082 14.2 UN-Officiell transportbenämning MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S. (PROTIOKONAZOL LÖSNING) 14.3 Transportfaroklass(er) 9 14.4 Förpackningsgrupp III 14.5 Miljöriskmärkning JA Transportklass 90 Tunnel Code E Denna klassificering gäller i princip inte vid transport med tankbåt på vattenvägar i inlandet. 14.1 UN-nummer 3082 14.2 Officiell transportbenämning MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S. (AKLONIFEN LÖSNING) 14.3 Faroklass(er) för transport 9 14.4 Förpackningsgrupp III 14.5 Miljöriskmärkning JA Transportklass 90 Denna klassificering gäller i princip inte vid transport med tankbåt på vattenvägar i inlandet. Kontakta 14.1 UN-nummer: 3082 14.4 Förpackningsgrupp: III 14.2 Officiell transportbenämning: MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N.O.S. (Epoxiharts (medelmolekylvikt<=700)) 14.5 Miljöfaror: Produkten skall märkas som miljöfarlig (symbol: fisk och träd) i förpackningar om mer än 5 kg/l.

Könnte es sein, dass bei Stoffen der UN-Nummer 3082 "Umweltgefährdender Stoff, flüssig, n.a.g." das Kennzeichen gemäß Absatz 5.2.1.8.3  Die UN-Nummer und die Kemler-Zahl (Gefahrnummer) sollte bei einem Unglück immer 3082, 90, 9, Umweltgefährdender Stoff, flüssig, nicht anders genannt.

Vad är farligt gods och hur ska man hantera det? I Bring.se

Emergency CONTACT (24-Hour-Number):GBK GmbH +49 (0)6132-84463 14.1 UN-nummer: UN 3082. MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S.

ZUBATE00016_MSDS_SV-SE_ATE Assembly and - ATE Brakes

UN-nr (RID). : UN 3082. 14.2. Officiell  Emergency CONTACT (24-Hour-Number):GBK GmbH +49 (0)6132-84463 E. Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN). 14.1 UN-nummer: UN 3082.

(ETOFUMESAT LÖSNING) 14.3 Faroklass(er) för transport 9 14.4 Förpackningsgrupp III 14.5 Miljöriskmärkning JA Transportklass 90 . SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) … 14.1 UN-nummer: 3082 14.4 Förpackningsgrupp: III 14.2 Officiell transportbenämning: MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N.O.S.
Irisity aktieägare

Un nummer 3082

ADN. RID. 14.1. UN-nummer. UN 3082. UN 3082. UN 3082.

9, III. Vilkår og betingelser 2012 - 2021 ADR-data for UN3082 MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. adr-data för un3082 miljÖfarligt Ämne, flytande, n.o.s.
Diabetesaxel operation

Un nummer 3082 jobb lantbruk uppsala
badhuset ystad priser
foodora max stockholm
nordic field trail system
technical writer jobs remote
skandia gruppförsäkring kontakt

Handbok om regler för transport av farligt gods - Skogforsk

Offizielle Benennung für die Beförderung.